Juggles (kaki kuat)
Juggling kaki kuat Anda di ruang sempit                                                                                Juggling kaki kuat Anda di ruang sempit
  Mulai  

Juggles (kaki lemah)
Juggling kaki Anda yang lemah di ruang sempit                                                                          Juggling kaki Anda yang lemah di ruang sempit
  Mulai  

Juggles (kepala)
Juggling kepala Anda di ruang sempit                                                                                    Juggling kepala Anda di ruang sempit
  Mulai  

— CGU —

Copyright 2021   © FootPERF.com